Skip to content

Fantastisk julaften – med ungt preg

Årets julaften-gudstjeneste ble en fantastisk fin opplevelse – preget av ungt engasjement.

De utflyttede ungdommene Ole Jakob Viken og Bente Smit ledet gudstjenesten på en flott måte. De involverte også andre studenter ved å intervjue dem: Bernhardus Havaas, Christer Høiland og Svein Carlos Heimvoll. Interessant å høre hva de gjør og hvordan de tar med seg Jesus i hverdagen på bibelskole og i studietid.

Unge Sunniva Rudlende sang også to flotte solosanger – akkompagnert av sin mor, Jorunn Rudlende. Sistnevnte ledet også forsangen sammen med to fedre med døtre; Jan Erik og Astrid Unhammer og Jens og Alida Rudjord. Og Mathias Landmark og Sverre Tobias Eng leste juleevangeliet – fra en av de nye bibeloversettelsene. Flott!

I vår pastors juleferie var Markus Kvavik hentet inn som gjestetaler. Og for en flott tale han holdt! Alle fremmøtte ble utfordret til å utforske julens budskap – dette må vi komme til bunns i – enten man tror eller ikke tror.

Julestemningen senket seg over forsamlingen da «Deilig er jorden» ble sunget mot slutten. En flott måte å gå inn i høytiden på. Og det – som vanlig – i en fullsatt misjonskirke på julaften.

Se flere bilder fra samlingen nedenfor.

Se andre nyheter

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Hanne Vennebo Turøy med flere leder lovsangen og Anne Siv Unhammer taler på bønn- og lovsangskveld søndag 9. februar.

Se mer »

Penger

Nytt kjøkken på gang – slik kan du gi

Det jobbes med planer for å oppgradere kjøkkenet. Men først må økonomien på plass - både til dette prosjektet og for menighetens løpende drift.

Se mer »

Menighetsskolen Modul 3. Kveldsmat.

Menighetsdag i mars

Det planlegges en hel dag hvor vi som menighet kommer sammen for å søke Gud og dele tanker omkring menighetens strategi og handlingsplan.

Se mer »

Ny tacofest planlegges

Vi har allerede satt dato for neste tacofest i Misjonskirka: Fredag 13. mars.

Se mer »

Fellesskap. Samhold. Menighet. Menighetsmøte.

Årsmøte 26. februar

Onsdag 26. februar kl 19.30 holder vi årsmøte i menigheten.

Se mer »

Huskefinger. Husk!

Menighetsmøte

Vi avholder et kort menighetsmøte søndag 2. februar kl 12.30 (rett etter gudstjenesten).

Se mer »

Månedens bønneemner

Dette velsigner, ber og takker vi for i februar...

Se mer »

Raushetens tid

Nå er det tid for å være rause med hverandre.

Se mer »

Tverrkirkelig bibelhelg

Frelsesarmeen i Farsund, Farsund menighet og Farsund Misjonskirke går sammen om å arrangere Bibelseminar i forbindelse Bibeldagen i februar.

Se mer »