Skip to content

Ny bønn- og lovsangskveld

Hanne Vennebo Turøy med flere leder lovsangen og Anne Siv Unhammer taler på bønn- og lovsangskveld søndag 9. februar.

Anne Siv Unhammer taler på kveldsmøtet 1. pinsedag, søndag 15. mai.

Anne Siv Unhammer taler på kveldsmøtet søndag 9. februar.

1. påskedag, gudstjeneste 1. april 2018. Hanne Vennebo Turøy leder lovsang.

Hanne Vennebo Turøy leder lovsang søndag 9. februar.

Siden nyttår har kveldsmøtene i Misjonskirken blitt kalt for bønn- og lovsangskveld. Strategiteamet i menigheten har anbefalt at vi i denne tiden spesielt innvier oss i bønn for det som ligger foran. På disse kveldene er det vekselvis lovsang og forbønn for ulike temaer. Og det blir også anledning til å få personlig forbønn i løpet av kvelden.

Du kommer vel?!?

Se andre nyheter

Penger

Nytt kjøkken på gang – slik kan du gi

Det jobbes med planer for å oppgradere kjøkkenet. Men først må økonomien på plass - både til dette prosjektet og for menighetens løpende drift.

Se mer »

Menighetsskolen Modul 3. Kveldsmat.

Menighetsdag i mars

Det planlegges en hel dag hvor vi som menighet kommer sammen for å søke Gud og dele tanker omkring menighetens strategi og handlingsplan.

Se mer »

Ny tacofest planlegges

Vi har allerede satt dato for neste tacofest i Misjonskirka: Fredag 13. mars.

Se mer »

Fellesskap. Samhold. Menighet. Menighetsmøte.

Årsmøte 26. februar

Onsdag 26. februar kl 19.30 holder vi årsmøte i menigheten.

Se mer »

Huskefinger. Husk!

Menighetsmøte

Vi avholder et kort menighetsmøte søndag 2. februar kl 12.30 (rett etter gudstjenesten).

Se mer »

Månedens bønneemner

Dette velsigner, ber og takker vi for i februar...

Se mer »

Raushetens tid

Nå er det tid for å være rause med hverandre.

Se mer »

Tverrkirkelig bibelhelg

Frelsesarmeen i Farsund, Farsund menighet og Farsund Misjonskirke går sammen om å arrangere Bibelseminar i forbindelse Bibeldagen i februar.

Se mer »

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Førstkommende søndag blir det ny bønn- og lovsangskveld i Misjonskirken kl. 19.00.

Se mer »