Skip to content

Nytt kjøkken på gang – slik kan du gi

Det jobbes med planer for å oppgradere kjøkkenet. Men først må økonomien på plass – både til dette prosjektet og for menighetens løpende drift.

På menighetsmøte 2. februar var det enighet om at det må samles inn rundt 100.000 kroner til kjøkkenprosjektet, samt at inntektene til driften økes og stabiliseres på et høyere nivå før noe settes i gang.

Det har kommet inn en enkeltgave på 50.000 kroner til kjøkkenprosjektet. Ønsker du å støtte denne aksjonen kan du gi penger via prosjektkontoen/ oppussingskontoen til menigheten der nummeret er 2801.47.72474.

For å skape en mer stabil driftsøkonomi ønskes flere faste givere og at de faste giverne øker sine månedlige beløp. Menighetens driftskonto er nr. 2801.47.53070. Husk å registrere faste gaver for å få skattefritak. Det gis skattefritak for gaver på inntil 50.000 kroner. Du kan laste ned skjema for å registrere skattefrie gaver HER.

Se andre nyheter

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Hanne Vennebo Turøy med flere leder lovsangen og Anne Siv Unhammer taler på bønn- og lovsangskveld søndag 9. februar.

Se mer »

Menighetsskolen Modul 3. Kveldsmat.

Menighetsdag i mars

Det planlegges en hel dag hvor vi som menighet kommer sammen for å søke Gud og dele tanker omkring menighetens strategi og handlingsplan.

Se mer »

Ny tacofest planlegges

Vi har allerede satt dato for neste tacofest i Misjonskirka: Fredag 13. mars.

Se mer »

Fellesskap. Samhold. Menighet. Menighetsmøte.

Årsmøte 26. februar

Onsdag 26. februar kl 19.30 holder vi årsmøte i menigheten.

Se mer »

Huskefinger. Husk!

Menighetsmøte

Vi avholder et kort menighetsmøte søndag 2. februar kl 12.30 (rett etter gudstjenesten).

Se mer »

Månedens bønneemner

Dette velsigner, ber og takker vi for i februar...

Se mer »

Raushetens tid

Nå er det tid for å være rause med hverandre.

Se mer »

Tverrkirkelig bibelhelg

Frelsesarmeen i Farsund, Farsund menighet og Farsund Misjonskirke går sammen om å arrangere Bibelseminar i forbindelse Bibeldagen i februar.

Se mer »

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Førstkommende søndag blir det ny bønn- og lovsangskveld i Misjonskirken kl. 19.00.

Se mer »