Skip to content

Om oss

Farsund Misjonsmeighets motto er: «»

verdier-menighetens-verdier

Menighetens verdier:

Levende
Raus
Relevant
Tro virksom i kjærlighet
verdier-vi-tror

Vi tror:

at Jesus Kristus er verdens frelser.
at Bibelen er Guds ord til mennesker i dag.
at alle kristne er søsken i samme familie.
verdier-vi-legger-vekt-paa

Vi legger vekt på:

tilbedelse og lovprisning, bønn, forkynnelse og undervisning.
åpenhet for Den Hellige Ånds ledelse og nærvær i våre møter og den enkeltes liv.
at man tjener etter de nådegaver hveer enkelt har fått
bygging og styrking av relasjoner mellom mennesker
verdier-misjonsforbundet

Kirkesamfunn og organisasjon

Menigheten er tilknyttet Det Norske Misjonsforbund (DNM), stiftet i 1887 – et fellesskap av 99 selvstendige menigheter fordelt over hele landet, som til sammen teller rundt 8.600 medlemmer. DNM driver dessuten et omfattende ytremisjonsarbeid i flere land. I tillegg eier og driver de Ansgarskolen i Kristiansand.
Barne- og ungdomsarbeidet er ivaretatt gjennom forbundets egen barne- og ungdomsorganisasjon Misjonsforbundet UNG.
Misjonsforbundets visjon for sine menigheter er: «Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap».
Misjonsforbundets motto er: «Guds barns enhet, menneskers frelse»