Ungdomsrådet

Ungdomsarbeidet i menigheten koordineres av et eget ungdomsråd, bestående av ungdommen selv og to voksenledere.

For tiden består ungdomsrådet av følgende medlemmer:

Voksenledere:
Per-Erik Drønen (90063165)
Lill Katrin Island (93819565)

Mads Risan
Magrethe Nordfonn
Emma Bjørnestad
Maria Gill
Eivind Eikeland
Theodora Eng
Vegar Lauvåsvåg
Tobias Nordfonn
Endre Gill
Sunniva Rudlende

Ungdomsarbeider i Misjonskirken Erlend Synnes Drønen ledet konserten.