Ungdomsrådet

Ungdomsarbeidet i menigheten koordineres av et eget ungdomsråd, bestående av ungdommen selv og to voksenledere.

For tiden består ungdomsrådet av følgende medlemmer:

Voksenledere:
Per-Erik Drønen (90063165)
Lill Katrin Island (93819565)

Gunhild Drønen (91725608)
Karen Smit (95557500)
Mads Risan (45090101)
Magrethe Nordfonn (40645768)
Emma Bjørnestad (98006736)
Astrid Unhammer (90706224)
Maria Gill (97756759)
Eivind Eikeland (47323908)
Theodora Eng (41590909)
Vegar Lauvåsvåg (92293156)

Ungdomsarbeider i Misjonskirken Erlend Synnes Drønen ledet konserten.