Pastorbloggen

LIKEVEL…

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Se mer »

En snekker på besøk

Jesus var snekker. En snekker! Praktisk og jordnær, hadde nevene fatt i det som var alminnelige folks praktiske behov i hjem og arbeid.

Se mer »

Hypp-hypp

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!

Se mer »

Sommergrønn sjel

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!

Se mer »

Fagert er landet og arven!

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!

Se mer »

Livsvandrere

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!

Se mer »

Fredagshilsen fra pastor Maria Morfjord

En hilsen til dere som binder sammen egg, kyllinger og historien om Jesus. En takk til Jarl Andreassen på Borhaug som lot meg besøke «klekkeriet».

Se mer »

Engel. Engler. Himmel. Skyer.

Valgdag

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!

Se mer »

Raushetens tid

Nå er det tid for å være rause med hverandre.

Se mer »

Soloppgang 1. påskedag fra Skiphaug. Maria, Theodor og Emma Sofia Morfjord.

«Se, jeg gjør noe nytt!»

Det var Jesaja som fikk disse ordene fra Herren. Samme profet som tidligere annonserte Kristus-profetien «For et barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.»

Se mer »