Skip to content

Raushetens tid

Nå er det tid for å være rause med hverandre.

Av pastor Maria Morfjord

Da strategiplanen ble presentert 8. januar i år, ble «redningsskøyta Misjonskirka» også skubbet ut fra kai uten noen forvarsel. Selv om den spontane tacofesten ble en suksess på mange måter, så reagerer vi forskjellig på utfordringer og forandringer, enten det gjelder innholdet i strategiplanen eller måten vi gjør det på.

Nå har vi lagt ut fra kai, og befinner oss litt utenfor det vante og forutsigbare. Og fordi det nye enda ikke er etablert, så er vi i en fase som er ustabil og sårbar fordi vi tilnærmer oss slikt forskjellig. Noen stuper ut i det med glede, mens andre synes det er ubekvemt og knapt så eventyrlig. Derfor må vi være rause med hverandre og gi rom for alle slags reaksjoner. Samtidig så er det viktig at vi ikke faller tilbake, men er utholdende til vi vinner fram. Intensjonen vår er klar: Vi vil være en sunn og misjonal menighet som kjenner Jesus og gjør Han kjent! Vi har snakket mye om dette; målt, undersøkt, erkjent, reflektert, analysert og søkt Gud. Og nå går vi i den retningen. Fordi destinasjon er et resultat av retning, ikke intensjon.

Hva raushet betyr i kommunikasjon, har vi blitt enige om. Derfor minner jeg om vår veiviser for kommunikasjon i Farsund Misjonskirke:

Alle skal bli sett, hørt og inkludert i samtalen

Vi snakker til hverandre og ikke om hverandre, – i kjærlighet

Vi viser respekt og lytter, selv de gangene vi er helt uenige

Vi tar opp alt i beste mening

Vi snakker i jeg-form

Vi tilgir hverandre

I all kommunikasjon gjelder ærlighet uttrykt med kjærlighet

Se andre nyheter

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Hanne Vennebo Turøy med flere leder lovsangen og Anne Siv Unhammer taler på bønn- og lovsangskveld søndag 9. februar.

Se mer »

Penger

Nytt kjøkken på gang – slik kan du gi

Det jobbes med planer for å oppgradere kjøkkenet. Men først må økonomien på plass - både til dette prosjektet og for menighetens løpende drift.

Se mer »

Menighetsskolen Modul 3. Kveldsmat.

Menighetsdag i mars

Det planlegges en hel dag hvor vi som menighet kommer sammen for å søke Gud og dele tanker omkring menighetens strategi og handlingsplan.

Se mer »

Ny tacofest planlegges

Vi har allerede satt dato for neste tacofest i Misjonskirka: Fredag 13. mars.

Se mer »

Fellesskap. Samhold. Menighet. Menighetsmøte.

Årsmøte 26. februar

Onsdag 26. februar kl 19.30 holder vi årsmøte i menigheten.

Se mer »

Huskefinger. Husk!

Menighetsmøte

Vi avholder et kort menighetsmøte søndag 2. februar kl 12.30 (rett etter gudstjenesten).

Se mer »

Månedens bønneemner

Dette velsigner, ber og takker vi for i februar...

Se mer »

Tverrkirkelig bibelhelg

Frelsesarmeen i Farsund, Farsund menighet og Farsund Misjonskirke går sammen om å arrangere Bibelseminar i forbindelse Bibeldagen i februar.

Se mer »

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Førstkommende søndag blir det ny bønn- og lovsangskveld i Misjonskirken kl. 19.00.

Se mer »