Skip to content

Strategien er lagt fram

På et menighetsmøte med rekordstort oppmøte la Strategiteamet fram sine tanker, forslag og utfordringer onsdag kveld. Det er nå det begynner!

Hele 48 stykker deltok på onsdagens møte. Det er rekord – og all time high!

I korte trekk går strategien ut på at det skal dannes et nettverk av Vekstgrupper – bestående av dagens cellegrupper/ bibelgrupper og gjerne flere nye – med en fast, felles struktur og opplegg – og med kommunikasjon mellom gruppene. Dette skal skje ved at det dannes en egen Vekstledergruppe der Vekstgruppenes ledere samles. Både Vekstgruppene og Vekstledergruppen skal samles annenhver uke. En viktig del av «jobben» i Vekstgruppene blir å rekruttere mennesker til årlige Alpha-kurs – det første vinteren 2021.

Strategiteamet vil også at lederskapet setter ned et eget diakoniutvalg bestående av tre-fire personer. Disse vil jobbe tett med pastor/ administrasjon skal også kunne spille på apparatet som bygges opp gjennom Vekstgruppene og Vekstledergruppen. Sammen kan vi huske på flere og nå ut til mennesker som har ulike behov knyttet til sykdom, alderdom, ensomhet etc.

I tillegg ønsker Strategiteamet at hele kjernen i menigheten i enda sterkere grad enn i dag går ydmykt inn i bønn i tiden fremover. Teamet opplever å ha fått versene i 2. Krønikerbok 7:14-16 som et løfte i den forbindelse. Der står det: «… og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være opplatt og mine ører merke seg den bønn som stiger opp fra dette stedet. Og nå har jeg utvalgt og helliget dette huset, for at mitt navn skal bo der til evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager.»

Konkret vil dette skje ved at vi annenhver søndag lar kveldsmøtene i menigheten bli bønn- og lovsangsmøter. Det første holdes allerede førstkommende søndag kveld kl. 19.00.

Var du ikke til stede på onsdagens møte, fikk du ikke utdelt strategiplanen i papirform, eller foretrekker du å lese den digitalt kan du nå laste hele planen ned på medlemstjenesten her på nettsiden.

Onsdagens møtes store finale var da hele forsamlingen ble utfordret til å gjøre et umiddelbart og ekstra løft for å rekruttere den gruppen vi nå helt mangler i forsamlingen; barnefamilier med foreldre mellom 21 og 35 år. Neste fredag blir det Tacofest der denne gruppen skal bli spesielt invitert. DU kan være med å invitere. Har du noen du ønsker å melde på, kan du ta kontakt med Hanne Vennebo Turøy – tlf. 97151165. Hun har orden på påmeldingen.

Onsdagens forsamling ble delt opp i grupper som skal forberede festen: Matgruppe, pyntegruppe, programgruppe og festgruppe. Festen holdes fredag 17. januar kl. 18.00. Dette blir spennende og gøy!!!

Se flere bilder fra menighetsmøtet i bilderiggen nedenfor.

Se andre nyheter

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Hanne Vennebo Turøy med flere leder lovsangen og Anne Siv Unhammer taler på bønn- og lovsangskveld søndag 9. februar.

Se mer »

Penger

Nytt kjøkken på gang – slik kan du gi

Det jobbes med planer for å oppgradere kjøkkenet. Men først må økonomien på plass - både til dette prosjektet og for menighetens løpende drift.

Se mer »

Menighetsskolen Modul 3. Kveldsmat.

Menighetsdag i mars

Det planlegges en hel dag hvor vi som menighet kommer sammen for å søke Gud og dele tanker omkring menighetens strategi og handlingsplan.

Se mer »

Ny tacofest planlegges

Vi har allerede satt dato for neste tacofest i Misjonskirka: Fredag 13. mars.

Se mer »

Fellesskap. Samhold. Menighet. Menighetsmøte.

Årsmøte 26. februar

Onsdag 26. februar kl 19.30 holder vi årsmøte i menigheten.

Se mer »

Huskefinger. Husk!

Menighetsmøte

Vi avholder et kort menighetsmøte søndag 2. februar kl 12.30 (rett etter gudstjenesten).

Se mer »

Månedens bønneemner

Dette velsigner, ber og takker vi for i februar...

Se mer »

Raushetens tid

Nå er det tid for å være rause med hverandre.

Se mer »

Tverrkirkelig bibelhelg

Frelsesarmeen i Farsund, Farsund menighet og Farsund Misjonskirke går sammen om å arrangere Bibelseminar i forbindelse Bibeldagen i februar.

Se mer »