Tekstopplesning: Skjærtorsdag

Teksten er fra Johannes 13: 1-15 og er lest opp av Hilde Synnes Drønen.