Skip to content

Tverrkirkelig bibelhelg

Frelsesarmeen i Farsund, Farsund menighet og Farsund Misjonskirke går sammen om å arrangere Bibelseminar i forbindelse Bibeldagen i februar.

Lars Ivar Bratsberg.

Fredag 31. januar kommer Lars Ivar Bratsberg til K2 Ung. Det er en felles samling for alle ungdommer, men spesielt konfirmantene i menighetene som får dette som en obligatorisk del av konfirmant-undervisningen. Bratsberg er en inspirerende forkynner som vil skape nysgjerrighet på Bibelen og hvordan ungdommene kan bruke Bibelen i eget liv.

I løpet av fredagskvelden blir det også noe godt å spise og tid til å «henge rundt» som ungdommene gjør. Samlingen er fredag fra kl 20.00.

Bratsberg er ungdomsrådgiver i Agder og Telemark Bispedømme og prest i Justvik kirke.

Helene Fagervik.

Lørdag 1. februar får vi besøk av Helene Fagervik fra Bibelselskapet. Da arrangerer vi bibelseminar på Kirketorget. Helene er ansatt som leder for Bibelbruk i Norge, og har gode tips og råd som inspirerer til at Bibelen blir brukt og lest i dag. Hun vil i tillegg også fortelle om Bibelselskapets spennende prosjekt «Bibler til Kina». I Kina blir minst 1 million nye mennesker kristne hvert år.
Ikke nok med at «Helene sjekker inn», så vil familien Nondo fra Kongo, som kom til Farsund som FNs kvoteflyktninger, bidra med sang og musikk. Og det blir servering av grøt, kaker og frukt.

Seminaret er gratis, med kollekt til Bibelselskapets arbeid. Seminaret er fra kl. 12.00-14.00. Det blir rett og slett en flott dag!

Se andre nyheter

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Hanne Vennebo Turøy med flere leder lovsangen og Anne Siv Unhammer taler på bønn- og lovsangskveld søndag 9. februar.

Se mer »

Penger

Nytt kjøkken på gang – slik kan du gi

Det jobbes med planer for å oppgradere kjøkkenet. Men først må økonomien på plass - både til dette prosjektet og for menighetens løpende drift.

Se mer »

Menighetsskolen Modul 3. Kveldsmat.

Menighetsdag i mars

Det planlegges en hel dag hvor vi som menighet kommer sammen for å søke Gud og dele tanker omkring menighetens strategi og handlingsplan.

Se mer »

Ny tacofest planlegges

Vi har allerede satt dato for neste tacofest i Misjonskirka: Fredag 13. mars.

Se mer »

Fellesskap. Samhold. Menighet. Menighetsmøte.

Årsmøte 26. februar

Onsdag 26. februar kl 19.30 holder vi årsmøte i menigheten.

Se mer »

Huskefinger. Husk!

Menighetsmøte

Vi avholder et kort menighetsmøte søndag 2. februar kl 12.30 (rett etter gudstjenesten).

Se mer »

Månedens bønneemner

Dette velsigner, ber og takker vi for i februar...

Se mer »

Raushetens tid

Nå er det tid for å være rause med hverandre.

Se mer »

Lovsang. Praise. Worship. Lovsangskveld. Illustrasjonsfoto.

Ny bønn- og lovsangskveld

Førstkommende søndag blir det ny bønn- og lovsangskveld i Misjonskirken kl. 19.00.

Se mer »