Gudstjenester

150913gudstjeneste14-360x240

 

Du som leser dette skal vite at du er mer enn velkommen til å ta en tur innom Farsund misjonskirke. Gudstjenesten er åpen for alle mennesker i alle livets faser. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø og håper at du vil føle deg hjemme.

 

Høsten 2020 holdes det annenhvert med Alle Sammen-gudstjenester kl. 11:00 og kveldsgudstjenester kl. 19:00. Alle Sammen-gudstjenestene er for hele familien både små og store, mens kveldsgudstjenestene har et roligere tempo.

 

Vi satser på gudstjenester med innhold som er livsnært og oppbyggende for alle som er tilstede. Hvis du er ukjent med vår sammenheng eller uvant med kristen virksomhet, vil vi prøve å legge forholdene til rette slik at du kan trives. Å komme på våre gudstjenester er en måte å bli kjent med menigheten på. Her fokuserer vi på at det å tilbe Gud og be til han hjelper oss til å leve for noe større enn oss selv. Solid og bibelsentrert forkynnelse og undervisning har også en sentral plass i våre møter.

DSC_8729-360x240

Kveldsmøter

aleksander-gundersen1-360x270

Du som leser dette skal vite at du er mer enn velkommen til å ta en tur innom Farsund misjonskirke. Kveldsmøter er åpen for alle mennesker i alle livets faser. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø og håper at du vil føle deg hjemme.

Vi satser på kveldsmøter med innhold som er livsnært og oppbyggende for alle som er tilstede. Hvis du er ukjent med vår sammenheng eller uvant med kristen virksomhet, vil vi prøve å legge forholdene til rette slik at du kan trives. Å komme på våre kveldsmøter er en måte å bli kjent med menigheten på. Her fokuserer vi på at det å tilbe Gud og be til han hjelper oss til å leve for noe større enn oss selv. Solid og bibelsentrert forkynnelse og undervisning har også en sentral plass i våre møter.

Søndagsskolen er åpen for alle barn

Storsamling-DSC_06371

Vi samles til undervisning annen hver søndag kl. 11.30. På søndagsskolen lærer vi mer om Jesus og fortellingene som står i Bibelen. Det blir også tid til å leke, tegne og lage spennende ting. Vi finner rett og slett på mye morsomt sammen. Søndagsskolelederne våre heter Vigdis Mosby Larsen, Jens Rudjord, og Karin Bjørnestad. Dessuten har vi «Ready» – den store, røde og stumme maskotten vår. Hans oppgave er blant annet å hente barna til søndagsskoletimen når det er formiddagsgudstjeneste her i Misjonskirken. Undervisningen følger opplegget «Sprell levende» som er utviklet av Norsk Søndagsskoleforbund. Du finner mer informasjon om dette ved å klikke HER.

B-Tween

b-tween spillet

B-tween er et opplegg for barn og unge som befinner seg i «midt i mellom»-alderen fra 5 til 7 klasse, såkalte «tweens».

B-Tweenarbeidet består av storsamlinger og vennegrupper. Storsamlingene er under formiddagsgudstjenestene, og gruppene er annen hver tirsdag.

Vennegruppene er organisert som rene gutte- og jentegrupper. Opplegget er enkelt. I gruppen samles man til samtale, bønn og av og til med lett servering.

I B-tween-gruppene bruker de et samtalespill som er utviklet av Frikirkens Barne og unge (FriBu). Spillet er det delt inn i seks forskjellige temaer: Mobbing/ Vennskap, Familie/ Kjærlighet, Kropp/ Selvtillit, Verdier/ Oppførsel, Sorg/ Frykt/ Redsel og Tro/ Tvil. Samtalespillet er tenkt brukt i smågrupper med en voksen tilstede, men kan også brukes i jente- og guttegrupper på skole eller fritidsklubber. Tanken er at den voksne lederen ikke skal komme med alle de rette svarene, men de riktige spørsmålene, slik at de unge kan få samtale og få utveksle meninger med hverandre. «Tweens» trenger nemlig trygge voksne som kan være med å hjelpe dem på veien mot det å bli ungdom, noen som tør å snakke om de temaene som ikke alltid er så lette å snakke om. Du kan lese mer om spillet her.

 

Flere grupper bruker også B-Tween Film serien «Viggo for Tweens»:

Alle grupper ledes av voksne eller store ungdommer. Mange av gruppene ledes av en foreldre som har en tween selv i gruppen. Vi har et prinsip om at man som voksen skal ha fokus på barna, derfor kjøre vi et opplegg hvor du som foreldre eller voksen leder ikke behøver bruke tid på forberedelse, men bruke din energi på tilstedeværelsen, lytting og deltakelse som spillet og kortfilmene gir.

Safari

safariprofilbildeinsta

Safari er menighetens ungdomsarbeid, og er for 8.klasse og oppover. Her Kan du komme uansett hva du tror på, og du kan få stille alle spørsmålene du har. Det er åpent for alle!

Vi har møter annnenhver lørdag i partallsuker, kl.20.00 i misjonskirka.

For mer info om hva som skjer kan dere følge Safari på Facebook og Instagram.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Per-Erik Drønen (90063165)

 

Connect

grafisk connect

Connect er for ungdom fra 10. klasse og oppover, som allerede tror på Jesus, og ønsker å lære enda mer. På Connect tar vi et dypdykk ned i den kristne tro, og har en blanding mellom undervisning og praksis. Dette er et tilbud der vi jobber med å bygge trygghet i gruppa, og det stilles krav til at ungdommene prioriterer å komme på hver samling.

Skoleåret 2019/2020 fungerer Connect som en ledertreningsgruppe for ungdommene der vi har samlinger med åndelig påfyll og sosiale sprell i oddetallsuker, og praksis i de ulike virkegrenene i menigheten i partallsuker.

For mer info, ta kontakt med vår pastor Maria Morfjord

Husgrupper

06-Fotolia_39656432_Subscription_Monthly_L_growdly-300x200

I menigheten har vi forskjellige husgrupper. De samles annenhver uke – i partallsuker. Noen av gruppene samles i hjemmene på onsdager, mens andre møtes torsdager i Misjonskirken.

Disse smågruppene er arenaer for samtaler, bibelstudier, bønn og forbønn. Ønsker du å bli med i en gruppe kan du ta kontakt med pastor Maria Morfjord. Vi vil gjerne ha flest mulig med i smågruppene – og aller helst få flere grupper!

Mødre i bønn

I Norge finnes det flere grupper Mødre i Bønn, og i Farsund Misjonskirke finner vi to av gruppene. Gruppene består av mødre som treffes fast en dag i uken for å be for sine barn, skoler og omgivelser.
Vi oppfordrer alle kirker, menigheter, bønnegrupper og enkeltpersoner i Farsund til å be for våre nærskoler denne dagen. Be for både ledelse, ansatte, elever og foreldre. Trenger du noen konkrete bønnetips, kan du be for følgende:

Bønn for elevene:
• Be om at elevene vil kjenne seg trygge på skolen og bli motivert til å lære.
• Be om et godt klassemiljø i hver elevgruppe.

Bønn for foreldrene:
• Be om at kontakten mellom hjem og skole blir til oppmuntring for elevene.
• Be om at foreldrene involverer seg i barnas skolehverdag og læring.

Bønn for lærerne:
• Be om gode relasjoner mellom lærer og elev
• Be om at lærerne skal «se» den enkelte elev og ikke se på klassen som en gruppe.

Bønn for ledelsen:
• Be om at ledelsen må ta kloke valg i driften av skolen.
• Be om at ledelsen alltid har barnas beste og barns læring i fokus.

I Farsund kommune har vi følgende skoler som vi ber for: Borhaug Skole, Vanse Skole, Lista Ungdomsskole, Farsund Barne- og Ungdomsskole og Farsund Kristne Grunnskole. Alle våre skoler trenger forbønn.

Misjon

Menighetens misjonsengasjement

Farsund Misjonsmenighet er en misjonsmenighet i ordets beste betydning. Særlig står arbeidet i Colombia menighetens hjerte nært.

Menigheten har i alle år aktivt støttet ulike typer misjonsarbeid, både gjennom Misjonsforbundets ytremisjonsarbeid og misjonsvirksomhet som går ut fra lokalmenigheten.

I en årrekke har menigheten støttet forbundets arbeid i Colombia. Særlig arbeidet til Kirsten og Svein Watne i millionbyen Barranquilla har stått i fokus. Ekteparet Watne var i flere år medlemmer av Farsund Misjonsmenighet – før de flyttet til Kristiansand høsten 2009. Mens de selv var aktive i felten holdt de forsamlingen oppdatert om utviklingen i nybrottsarbeidet som de selv startet i 1992.

I Barranquilla startet ekteparet Watne opp fire menigheter som nå er selvgående med lokal ledelse og pastor. Arbeidet til Misjonsforbundet i denne byen omfatter også drift av fire barneskoler, samt annet sosialt arbeid.

Misjonsforbundets arbeid i Barranquilla støttes fortsatt økonomisk fra menigheten vår. Du kan lese mer om dagens arbeid i den colombianske kystbyen på Misjonsforbundets nettsider her.

Les mer om Misjonsforbundets generelle arbeid i Colombia her. Lenke til hele Misjonsforbundets misjonsarbeid finner du her.

Tentro

Banner-forside-Tentro-350

Misjonskirken Norge har fritt trossyn på konfirmasjonen. Du kan derfor velge om du vil se på konfirmasjonsopplegget hos oss som et årgangkurs i den kristne tro eller om det skal være en bekreftelse på din dåp.

Det er mange forskjellige grunner til at du kan velge Farsund Misjonskirke som ditt konfirmasjonssted. Vi kjører det spennende opplegget Tentro, som er åpent for alle. I løpet av året vil vi ta opp store temaer som Gud, livet, evigheten, kjærlighet og kjærester.

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet og knytter det opp mot tro. Undervisningen er laget for å involvere konfirmantene, la dem oppleve og ikke bare høre på. Det blir deltakelse og aktivitet som engasjerer dem sammen med virkemidler som er hentet fra deres hverdag. De får se filmklipp som de kjenner igjen, bilder, illustrasjoner, fortellinger, leker og konkurranser som gjør at de får en god forståelse av det aktuelle temaet. De får også oppleve at det er relevant!

 

Dato for konfirmasjon: 24. april 2021

Konfirmantsamlingene. Alle vanlige samlinger starter kl. 14:30 og er ferdig kl. 16:00. Samlingene er annenhver torsdag kl. 14:30 og er ferdig kl. 16:00. Vi vil åpne dørene rett etter skolen slutter, slik at alle kan velge å gå direkte til Misjonskirken. Kommer man fra Lista ungdomsskole, passer det med at det går en skolebuss kl. 14:05 mot Farsund som kjører rett til Misjonskirken (ankomst 14:25). Det vil på hver samling bli servert brødmat eller lignende. Det er i alt 16 konfirmant samlinger i løpet av hele året.

I tillegg er det en Tentro-leir hvor alle konfirmanter fra Misjonskirken Norge i Vest-Agder møtes på Vegårshei og har en kanonbra leir med masse fet musikk og fantastiske aktiviteter.

I mars kjører vi en tur til Kristiansand og møtes med Vest-Agder-konfirmantene igjen. Vi skal besøke Ansgarskolen som vil stå for konsert, underholdning og aktiviteter.

Alle konfirmantene skal være med på enten gudstjeneste eller Safari året igjennom. I tillegg vil også noen gudstjenester bli obligatoriske å delta på.

Tur til Romania. I Misjonskirken er kristne verdier som barmhjertighet og kjærlighet ikke bare noe vi snakker om, men noe vi praktiserer. Vi dra derfor hver år på godhetstur til Romania som en del av konfirmantopplegget. Denne turen er frivillig og man kan derfor være på vårt konfirmasjonstilbud uten å bli med på turen.
Turen vil ca. komme til å koste 6.000 kr. alt inkl. Vi reiser med fly fra Torp til București og videre med buss til Onesti hvor vi skal være. Turen blir lagt til den første uken i sommerferien 2021 – altså to måneder etter konfirmasjonen.

Årets konfirmanter som ikke fikk mulighet til å være med pga. korona-krisen får også mulighet til å være med i 2021.

Denne turen har vi fantastisk god erfaring med, fordi ungdommene blir kjent med andre ungdommer i Europa som har fullstendig andre levevilkår og som lever under fattigdomsgrensen. Dette gir dem perspektiv på livet som er vanskelig å forklare – man må oppleve det. Hvert år blir det alltid med noen foreldre – så turen er åpen for disse også.

Tentro koster 550 kroner per halvår. Denne prisen dekker for eksempel turen til Kristiansand som vil koste ca. 200 kr. Tentroleiren blir også betalt av menigheten, men det vil bli en egenandel til bussen på 300 kr. Dessuten må som nevnt turen til Romania betales av den enkelte hvis man ønsker å være med på denne.

For at dette kurs skal kunne gjennomføres uten store kostnader, blir alle konfirmanter medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge, som ikke setter noen krav om bestemte livssyn og tro. Det er en ren formel sak på lik linje med andre nøytrale foreninger. Tentro kjøres som et kurs, så alle samlinger er obligatoriske.

Har du spørsmål, ta kontakt med pastor Maria Morfjord.