Connect

For deg som tror på Gud og ønsker å lære mer, samtidig som du bygger sterke vennskap

Connect

grafisk connect

Connect er for ungdom fra 10. klasse og oppover, som allerede tror på Jesus, og ønsker å lære enda mer. På Connect tar vi et dypdykk ned i den kristne tro, og har en blanding mellom undervisning og praksis. Dette er et tilbud der vi jobber med å bygge trygghet i gruppa, og det stilles krav til at ungdommene prioriterer å komme på Connect hver uke.

Vi samles hver onsdag klokka 18.00 i misjonskirka, bytter på å ha det vi kaller Åndelig påfyll og Sosiale sprell.

Åndelig påfyll: På disse kveldene har vi undervisning om tema som korset, nådegaver og tilgivelse. Kvelden avsluttes med boller og kakao.

Sosiale sprell: På onsdagene med sosiale sprell, starter vi med en liten åndelig del, før vi lager taco sammen, og leker resten av kvelden. Vi tror at lek og latter er viktig for å bygge gode relasjoner til  hverandre, og derfor bruker vi mye tid på dette.