Husgrupper

06-Fotolia_39656432_Subscription_Monthly_L_growdly-300x200

I menigheten har vi forskjellige husgrupper. De samles annenhver uke – i partallsuker. Noen av gruppene samles i hjemmene på onsdager, mens andre møtes torsdager i Misjonskirken.

Disse smågruppene er arenaer for samtaler, bibelstudier, bønn og forbønn. Ønsker du å bli med i en gruppe kan du ta kontakt med pastor Maria Morfjord. Vi vil gjerne ha flest mulig med i smågruppene – og aller helst få flere grupper!