Skip to content

Mødre i bønn

I Norge finnes det flere grupper Mødre i Bønn, og i Farsund Misjonskirke finner vi to av gruppene. Gruppene består av mødre som treffes fast en dag i uken for å be for sine barn, skoler og omgivelser.
Vi oppfordrer alle kirker, menigheter, bønnegrupper og enkeltpersoner i Farsund til å be for våre nærskoler denne dagen. Be for både ledelse, ansatte, elever og foreldre. Trenger du noen konkrete bønnetips, kan du be for følgende:

Bønn for elevene:
• Be om at elevene vil kjenne seg trygge på skolen og bli motivert til å lære.
• Be om et godt klassemiljø i hver elevgruppe.

Bønn for foreldrene:
• Be om at kontakten mellom hjem og skole blir til oppmuntring for elevene.
• Be om at foreldrene involverer seg i barnas skolehverdag og læring.

Bønn for lærerne:
• Be om gode relasjoner mellom lærer og elev
• Be om at lærerne skal «se» den enkelte elev og ikke se på klassen som en gruppe.

Bønn for ledelsen:
• Be om at ledelsen må ta kloke valg i driften av skolen.
• Be om at ledelsen alltid har barnas beste og barns læring i fokus.

I Farsund kommune har vi følgende skoler som vi ber for: Borhaug Skole, Vanse Skole, Lista Ungdomsskole, Farsund Barne- og Ungdomsskole og Farsund Kristne Grunnskole. Alle våre skoler trenger forbønn.